Customize

"The War is Over" footage?

Discussion in 'Audio & Video' started by markthehungarian, Mar 14, 2010.

 1. "The War is Over" footage?

  I've been scouring the web for footage of "the War is over" event when Miscavige announced that the IRS had given the CoS tax-exempt status. But no luck.

  Anyone have an idea as to where I should look - or could someone point me that way?
 2. DeathHamster Member

  Re: "The War is Over" footage?

  Scilons-only event, but I'm sure that they made an internal film/video to feed to the dupes, er, troops.
 3. Re: "The War is Over" footage?

  I've seen a 3 second bit on the internet where DM screams "the War is Over" and bangs his hands on the desk. But it's only 3 seconds. I'm looking for video of the whole event...

  I've seen an equivalent Hubbard Birthday video that lasted 3 hours (it was difficult viewing, believe me) but am looking for the War is Over bit. Here's a snippet of the 2009 Birthday event...

 4. spoony Member

  anyone been able to find this or could re up? would be a great help thanks
 5. furball Member

  Scientology - The War is Over! - Full event video;
  • Like Like x 1
 6. candide2020 Member

 7. lekuiang34x2 Member

  CHẠY ĐIỂM NỢ MÔN - CHẠY Đ.IỂM Đ.ẠI HỌC
  CHUYÊN CHẠY ĐIỂM TỐT NGHIỆP - CHẠY TÍN CHỈ
  BẠN ĐANG NỢ MÔN
  CẦN XÉT TỐT NGHIỆP LIÊN HỆ NGAY CHO TRUNG TÂM
  Theo yêu cầu các sinh viên , Trung Tâm Đào Tạo chuyên giúp các sinh viên các trường Đại Học , Cao Đẳng , Trung Cấp , Du Học , Nâng hệ số ...

  vượt các kỳ thi , nợ môn xét tốt nghiệp , tín chỉ . Trung Tâm Cam Kết và Uy Tín Đảm bảo 100% cho các bạn sinh viên .

  Đừng lo - Hãy để Trung Tâm Chúng Tôi giúp cho bạn vượt qua . Bao Hậu kiểm tại trường , Check Hồ Sơ Trên Web của Trường.

  Bạn vui lòng cung cấp hồ sơ như sau :

  Họ Và Tên :

  Số điện thoại :

  Ngày Tháng năm sinh :

  Trường :

  Khoá Học :

  Mã Số SV :

  Số Môn Nợ :

  Yêu cầu của bạn :

  ===> Gửi về : chaydiem.toanquoc@gmail.com

  Trung tâm sẽ liên hệ cho bạn nếu hồ sơ của bạn được hổ trợ . Không hổ trợ các trường hợp đã nợ môn quá 5 năm . Do chính sách Bộ Giáo Dục nên không hổ trợ cho các bạn.

  Những hồ sơ được duyệt , sẽ được hổ trợ sớm từ 3 - 7 ngày trong tuần.


  Đảm Bảo - Uy Tín - Chất Lượng
  Còn Chờ Gì Nữa ---Liên hệ ngay Trung Tâm Để Được Giúp Đỡ


  Top 1 Google và Thương hiệu uy tín :

  chay diem dai hoc , chạy điểm nợ môn , chay diem no mon , chạy điểm các trường đại học , chạy hồ sơ gốc

Share This Page

Customize Theme Colors

Close

Choose a color via Color picker or click the predefined style names!

Primary Color :

Secondary Color :
Predefined Skins