Customize

rechtszaken in Nederland

Discussion in 'Nederland' started by Rorty, Oct 6, 2010.

  1. Rorty Member

  2. Anoniemert Member

    Re: rechtszaken in Nederland

    Absoluut en ik neem aan allang bestuudeerd door de meeste dutchfags.
    er staan een paar geweldige uitspraken van rechters tussen, onder andere eentje waarin een nederlandse rechter sci een gevaarlijk bende noemt die nodig onder de loep moet worden genomen.

    Veel plezier.

Share This Page

Customize Theme Colors

Close

Choose a color via Color picker or click the predefined style names!

Primary Color :

Secondary Color :
Predefined Skins