Customize

'Nederland kwetsbaar voor digitale aanvallen'

Discussion in 'Nederland' started by Dragononymous, Jul 15, 2011.

  1. Dragononymous Member

    http://nos.nl/artikel/256582-nederland-kwetsbaar-voor-digitale-aanvallen.html
  2. Akaya Member

    Logisch - waar mensen zijn, worden fouten gemaakt vandaar; To err is human. Dat zaken die gecontroleerd worden door machines dadelijk grote schade kunnen leveren aan de samenleving is al langer bekend, het moet alleen gebeuren voordat er iets aan gedaan word. Ook al is de geest van een mens noch zo perfect, de realiteit van het verhaal blijft dat alles wat gemaakt is ook kapot kan gaan.

    Dingen dicht zetten of er muren om heen bouwen heeft alleen zin als je een buffer wilt hebben, als men er wilt komen, dan komen ze er echt wel.
    • Like Like x 1

Share This Page

Customize Theme Colors

Close

Choose a color via Color picker or click the predefined style names!

Primary Color :

Secondary Color :
Predefined Skins