Customize

[Jan 15, 2011] Freedom of Information Rally (Warszawa, Polska)

Discussion in 'Planning' started by Darek, Jan 14, 2011.

  1. Darek Member

    Najwyższy czas dać dowód na to, iż nie jesteśmy "bandą debili i ignorantów", poddanych praniu mózgu przez media i obecną parodię polityki. Wolność słowa - mimo, iż jej iluzja jest sprawnie podtrzymywana sztucznie przy życiu - umiera; jeśli nie MY, to kto?

Share This Page

Customize Theme Colors

Close

Choose a color via Color picker or click the predefined style names!

Primary Color :

Secondary Color :
Predefined Skins