Customize

[Jan 15, 2011] Freedom of Information Rally (Göteborg)

Discussion in 'Planning' started by Topol, Jan 10, 2011.

 1. Topol Member

  Lets Rally up for the Freedom of Speech!!
 2. Anonymous Member

  BE AWARE att det är olagligt att maskera sig under demonstrationer i Sverige. Ett alternativ kan vara att helt enkelt skjuta upp masken i pannan/på huvudet.

  Ni gör som ni vill, men jag vill att ni ska vara medvetna om det.
 3. Rannon Member

  Jasså?
  Undrar varför inte polisen klagade innan, är det en ny lag?
 4. Ninna Member

  Den som på allmän plats deltar i en allmän sammankomst enligt ordningslagen, som utgör demonstration eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet, får inte helt eller delvis täcka ansiktet på ett sätt som försvårar identifikation, om det vid sammankomsten uppkommer en störning av den allmänna ordningen eller en omedelbar fara för en sådan störning.

  Religiös anledning är även undantaget, så kom gärna i burka.
 5. Spock Member

  Maskeringsförbudet är inget man behöver oroa sig över. Ifall polisen mot förmodan skulle säga nått kan man ju i värsta fall ta av sig masken då.

Share This Page

Customize Theme Colors

Close

Choose a color via Color picker or click the predefined style names!

Primary Color :

Secondary Color :
Predefined Skins