Customize

Anonymous i Norge, Sverige, Danmark og Finland

Discussion in 'Skandinavia' started by Anon Nymouse, Aug 30, 2012.

  1. Anon Nymouse Member

    Jeg synes det nå er på tide at anonymous begynner å markere seg sterkere i politiske saker, og mot organisasjoner som bruker voldeligemetoder og sprer et politisk budskap som legitimerer at politiet får bruke DLD, FRA-lagen og andre metoder til å overvåke alle mennesker på nettet, noe som gjør at internett ikke blir et sted hvor folk kan prate med andre, surfe, skriver mailer osv osv uten å bli overvåket, alt dette er noe vi i anonymous tar avstand fra, og vi vil ha retten til ikke å bli overvåket nett som en selvfølge og man skal kunne være anonym om man ønsker det, og vi ønsker fri flyt av informasjon fra de ulike land, noe forøvrig Wikileaks bidrar med, thumb up! Men nettsteder som document.no - norwegiandl.info - og gatesofvienna.blogspot.se bidrar til at den friheten vi ønsker oss på nett blir mindre og legitimerer politiets bruk av de lovene jeg nevnte ovenfor p.g.a deres hatpropaganda mot muslimene. Kan vi i anonymous fortsette å tillatte dette uten at vi foretar oss noe ?? Burde vi ikke foreta oss noe ovenfor disse nettstedene ?? Slik jeg ser det, så bør disse nettestedene blitt fjernet slik at anonymous sin kamp på nettet blir lettere og vil ikke gi politiet samme grunnlag for begrunnelse til å bruk de nevnte lovene for å overvåke folk på nettet. Eller ?? Hva mener dere ??
  2. I think you're right we need to do something about them
  3. Juster Moderator

    Ytringsfrihet innebærer også ytringer du ikke liker. Dersom du mener noen bryter loven, så bør du anmelde dem.

Share This Page

Customize Theme Colors

Close

Choose a color via Color picker or click the predefined style names!

Primary Color :

Secondary Color :
Predefined Skins